top of page

סר קן רובינסון

"מנהיגות אמיתית בחינוך אינה צריכה להפעיל פיקוד ושליטה - היא צריכה להפעיל בקרת אקלים, במובן של סיפוק התנאים המתאימים בשביל המורה והתלמיד, לפרוח"

למידה בתנועה היא תכנית חדשנית המאפשרת לילדים לחוות למידה טבעית אשר נובעת בין היתר מהמרחב המצוי סביבנו, תוך יצירת תחושת מסוגלות שמאפשרת להתמודד עם אתגרים ושינויים תמידיים, ובאמצעות טיפוח של תחושת שייכות וקהילתיות אמיתיים, אשר אינן תלויות במקום ובמבנים, אלא ביצירת קהילה בת קיימא. אחד מההיבטים הייחודיים של התכנית היא פעילותה במרחבי לימוד משתנים. בכל תקופה (מידי חודשיים), הילדים לומדים במרחבים עירוניים שונים שמזמנים להם למידה מגוונת המחוברת למשאבי המקום ומה שהוא מציע.

נשמח לשמוע מכם!

למידה בתנועה - הוד השרון

מייל: lemida.motion@gmail.com

טלפון: 052-857-8297

bottom of page